Военна картичка от Първата световна война

 снимка - 2
Код на продукта: 962
4,88лв

Военна картичка от ПСВ пресъздаваща преминаването на р. Морава от Българската армия в похода срещу сърбия през 1915 година.
Автор на картината е известния худ. Димитър Гюдженов.