Съюзът на запасните офицери - членска карта

Код на продукта: 1036
9,88лв

РЯДКА членска легитимационна карта на СЗО.
МАЛКО ИСТОРИЯ:
Съюзът на запасните офицери (СЗО) е обществена организация създадена през 1907 г. като обединение на офицери от Българската войска, които вече не са на действителна служба.
СЗО има за цел да поддържа висок престижа на Българския офицер, да съдейства за съхранението на войнските традиции и националните идеали и да бъде живата връзка на бившите офицери с Българската армия. Съюза на запасните офицери става особено мощен и влиятелен в годините след Ньойския договор от 1919 г., когато по решение на страните победителки в Първата световна война Българската армия е драстично намалена и хиляди офицери преминават в запаса. В годините между двете световни войни влиянието на СЗО върху обществените и политически процеси е голямо. Най-дългогодишен председател на организацията е ген. Владимир Вазов. През 1940г. държавата оказва натиск над обществените сдружения и Съюзът е обединен с още няколко съюза на запасни военни в казионната организация Общ съюз на запасното войнство.
След 9 септември 1944 г. комунистическата влас забранява СЗО като "фашистка" ораганизация и неговите членове и активисти са подложени на репресии. Последният председател на организацията - полк. Славейко Василев се самоубива при нахлуването на Съветската армия в България.