Съюз на Българската младеж - пощенски плик

 снимка - 2
Код на продукта: 1241
14,88лв

Пощенски плик на Главния водач на Съюза на Българската младеж. Колекционерска рядкост. Датиран, пътувал на 17 октомври 1935 година.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
След 19 май 1934 г. новото правителство създава единна организация на Българската младеж под името Съюз на Българската младеж.