СВХЗ - Съюз за въздушна и химическа защита

Код на продукта: 1048
0,00лв

СТАРА колекционерска значка на Съюз за въздушна и химическа защита - СВХЗ
Размер: 2 х 2 см
Материал: месинг и емайл
Окачване: на игла
В наличност: НЯМА
–––––––––––––––
МАЛКО ИСТОРИЯ:
Съюза за въздушна и химическа защита - СВХЗ е организация за защита на цивилното население, материалните и културните ценности на България при бедствия, аварии и военни нападения срещу страната.
На 18 юли 1936 г. цар Борис III издава Указ №310, който утвърждава Наредбата-закон за противовъздушната и химическа защита на населението в Царството. Въз основа на него са разработени правилници и инструкции за защита на цивилното население, материалните и културните ценности в Царството, като са разпоредени задълженията на въоръжените сили, и на държавните служби.
През 1942 г. е сформирано Управление „Противовъздушна и химическа защита“.
Организацията има предимно младежки характер и поради тази причина през 40-те е била средище за легална дейност на забранения Съюз на Българските национални легиони - СБНЛ.