Ръкавели "София"

Код на продукта: 1_119_787
14,88лв

Стари ръкавели за ценители с изискан вкус.
Изработени от месинг със сребърно покритие, на ръкавелите е изобразена Улпия Сердика (портретен образ на римската императрица Юлия Домна, съпруга на Септимий Север и майка на Каракала и Гета) - един от символите на гр. София.
Пребиваването на Септимий Север и на Юлия Домна в Сердика, чиято продължителност сега с точност не може да бъде установена, е намерило израз както в издигнатите в чест на императора колони, така и в отсичането на многобройни монетни емисии. За да поласкае самолюбието на императорската двойка, която навсякъде по време на пътуването си в източните римски провинции е почитана като най-тачените местни божества, Сердика сляла императорския култ към Юлия Домна с този към своята градска богиня.
Внимателно изследване на изображенията на Юлия Домна като градска богиня при монетите на отделните градски центрове показва някой нови и интересни иконографски особености в представянето на нейния отличителен белег - крепостната корона. При монетите на Сердика, обаче двете странични кули са с по три зъбера. Крепостната стена, която ги свързва, е ниска, изградена от големи, профилирани каменни блокове, чиито очертания, въпреки миниатюрния размер на изображенията, ясно се забелязват.