Руската империя срещу България - комплект от 3 тома

 снимка - 2 снимка - 3
Код на продукта: 1_100_568
74,88лв

Корица: мека
Страници: том 1 - 503 стр., том 2 - 455 стр., том 3 - 599 стр.
Формат: 16,5 х 23,5 см
Трите книги се продават САМО в комплект.
След "Косовската операция през 1915 г." този труд е първият строго научен опит за изясняване на отношенията между Руската империя и Българския народ в периода 1455-1918 г. Използвани са автентични Български документи, много шокиращи руски (Архив на външната политика на Руската империя, Държавния архив на Руската федерация и други), както и сборници с документи за международните отношения и за политиката на Русия, (“Окупационния фонд за създаване на Руско-Дунавска област", "Авантюрите на руския царизъм в България” и др.).
Посочени са разтърсващи неизвестни (укрити или фалшифицирани) исторически факт от нашата история, които доказват по един безспорен и категоричен начин, че цялата руска политика в посочения период има подчертано антиБългарски характер. Основният извод на автора е, че намесата на руската дипломация във вътрешните работи на България фатално предопределя съдбата на Българския народ. Той е умишлено разделян и противопоставян на Българи и русофили, от което печелят Русия и нейните протежета - нашите съседи, заграбили, много исконни Български земи и подложили на масов геноцид Българите, които ги населяват. Геноцид който продължава и сега в гърция, сърбия и Македония.