Плакат на Тодор Александров

 снимка - 2
Код на продукта: 963
18,88лв

Плакат на Тодор Александров, водач на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) Нищо общо с МВРО на Кр. Каракачанов.
Плаката е издаден с благотворителна цел от Комитета "Тодор Александров", с цел събиране на средства за построяване на паметник на великия борец за свободата на поробена Македония.
Плакатите са били издавани под номера. Към днешна дата са запазени незначително количество.
ОЩЕ МАЛКО ИСТОРИЯ:
В Скопие на 16 годишна възраст се включва във Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО), посветен от директора на училището Христо Матов.
След завършването си Александров е разпределен като учител във Виница, където Александров работи за възстановяване на организацията.
На 27 март 1903 гoдина Тодор Александров е арестуван от турските власти и осъден на 5 години затвор от извънреден съд в Скопие. След 13 месеца през април 1904 година е освободен благодарение на амнистията, издействана от Българското правителство за Българските политически затворници в Македония и Одринско.
През декември 1904 г. след едно сражение на чета на ВМОРО с турските войски в ръцете на властта попада писмо, от което се разбира за неговата революционната дейност. С това приключва легалният период от живота му.
След 1906 година Александров се издига като един от ръководителите на Скопския революционен окръг. По отношение на външните врагове на Българското население в Македония – турските власти и опитите на Сърбия да подготви почвата за завладяване на Македония Тодор Александров е безкомпромисен.
В началото на 1911 година заедно с Христо Чернопеев и Петър Чаулев е избран за член на ЦК на ВМОРО.
По време на войните за национално обединение под негово непосредствено ръководство са организирани и извършени атентатите в Щип (ноември 1911 г.) и Кочани (август 1912 г.), които са един от поводите за избухването на Балканската война през 1912 г.
По време на Балканската война, Тодор Александров е начело на чета №52 на Македоно-одринското опълчение, и с нея навлиза в град Кукуш и го предава на настъпващите Български военни части.
Награден е с орден „За военна заслуга“. С влошаването на отношенията между балканските съюзници и засилването на сръбския и гръцкия терор над Българското население в Македония през 1913 г. заедно със своите съратници Тодор Александров организира изпращането на чети в Македония.
С включването на България в Първата световна война през октомври 1915 година Тодор Александров е мобилизиран и служи в Щаба на Действащата армия. По това време структурите на ВМРО изцяло се вливат в състава на Българската армия. Самият Александров полага немалко усилия за организирането на администрацията в освободените земи.
След края на Първата световна война, през 1919 г. Александров заедно с генерал Александър Протогеров, Петър Чаулев и Коце Ципушев, възстановява ВМРО. В изключително сложната обстановка на вътрешни борби и отчаяние Тодор Александров успява да възстанови структурите на организацията и се издига като неин ръководител с голям авторитет сред бежанците в България и населението във Вардарска Македония.
Тодор Александров е убит на 31 август 1924 година в местността Равна бука, край село Сугарево в Пирин.