Нашият специален дописник съобщава. Крунослав Херуц

Код на продукта: 826
11,88лв

Корица: мека
Страници: 264
Формат: 17 x 24 см
ХЪРВАТСКИЯТ КОРЕСПОНДЕНТ И ДОБРОВОЛЕЦ КРУНОСЛАВ ХЕРУЦ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ
Крунослав Херуц е роден през 1859 г. в Хърватия. През 1885 г. той емигрира в България и започва да изпраща дописки за вътрешнополитическия живот и македонското движение като специален кореспондент на в. "Свобода" (преименуван от януари 1886 на "Хърватска"). При избухването на Сръбско-българската война постъпва доброволец в партизанския отряд на капитан Коста Паница и участва в бойните действия чак до превземането на Пирот.

Книгата съдържа кратка студия за живота и дейността на Крунослав Херуц и за отношението на хърватите към България, Съединението и сръбско-Българската война, а също така телеграми, дописки, интервюта и очерци на Крунослав Херуц от България, писмата му до Български политици, общественици и книжовници, обяснителни бележки за лица и събития.