Катарама "Родна защита"

 снимка - 2 снимка - 3
Код на продукта: 969
0,00лв

СТАРА И МНОГО РЯДКА катарама от колан на организацията "РОДНА ЗАЩИТА".
В наличност: НЯМА
------------------------------------
МАЛКО ИСТОРИЯ:
Съюз “Българска Родна Защита” (СБРЗ) е учреден в 1924 г. от бивши военни за работа най-вече сред младежта като масово "възпитателно и защитително назначение" "със задача да повдига Българското национално съзнание, да се противопостави на чуждите влияния и моралния упадък, и да работи за напредъка на Българското стопанство и култура.” В него се допускат за членове само Българи, непринадлежащи към левите партии или масонството, има полувоенна организация и националистическа идеология.
Организацията наброявала около 120 000 члена. От нея тръгват основателите на Съюз на Българските Национални Легиони (СБНЛ), които първоначално са негови членове, но впоследствие основават своя младежка организация - Съюз на Младежките Национални Легиони (СМНЛ).
Организацията е забранена след 9 септ. 1944 г. от новата комунистическа власт.