цар Иван Асен II

Код на продукта: 1_121_520
24,88лв

Плакет с печата на цар Иван Aсен II.
Размер: 19 х 20 см.
Датировката на печата най-вероятно е след битката при Клокотница (9 март 1230 г.)., след която цар Йоан Асен ІІ завладява земите на солунския деспот Теодор Комнин. Тъй като в неговите земи е имало гръцко население, оттогава цар Йоан Асен ІІ започва да се титулова цар на Българи и гърци.
Златните царски печати са се прикачвали към царските грамоти, т.нар. хрисовули. Чрез тях се дарявали стопански и административни привилегии, като се определяли и периодически се потвърждавали размерите на феодалните владения (земи и зависими хора), имуществата и правата на манастирите, безмитната търговия на чужденци в земите на царството и др.