БРЦК - привременно правителство #1

Код на продукта: 1318
6,88лв

Колекционерска значка на Привременното правителство в България.
Диаметър: 2,4 см
Материал: месинг със сребърна патина
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Български революционен централен комитет (БРЦК) е създаден в Букурещ с цел да пропагандира революционните идеи и да окаже съдействие за политическа и идейна подготовка на Българската национална революция. БРЦК е създаден през 1869 г. (по стар стил) или през 1870 г. (по нов стил) от Васил Левски. Организацията е приемник на идеите на Георги Раковски, който е поставил началото на организираното Българско националнореволюционно движение.
На общо събрание в Букурещ през 1872 г., за председател на Българският революционен централен комитет е избран Любен Каравелов. Идеята за изграждане на единен ръководен център възниква след разпускането на Втората Българска легия на Георги Раковски през май и разгрома на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа през юли 1862 г. Тогава част от дейците на бившия Таен централен Български комитет (ТЦБК), заедно с привържениците на революционните идеи на Георги Раковски полагат основите на група "Млада България". С подкрепата на групата, през 1868-1869 г. Васил Левски предприема първите две обиколки из Българските земи за изграждането на революционни комитети в тях.
Българското привременно правителство в Средна гора, известно още като Военен съвет или просто Привременно правителство, е главният орган на независимата революционна власт в IV-ти революционен окръг по време на Априлското въстание през 1876 г.
Привременното правителство е основано в Панагюрище непосредствено след обявяването на Априлското въстание на 20 април 1876 г. (стар стил) и действа до превземането на града от османския неприятел.
Идеологически и практически наследници на БРЦК след Освобождението са Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) - бореща се след Берлинския конгрес от лятото на 1878 г. за освобождението на Македония и Одринско и присъединяването им към свободна България, Вътрешната тракийска революционна организация (ВТРО) - бореща се след Ньойския диктат от 1919 г. за освобождението на Беломорска Тракия и присъединяването ѝ към свободна България, Вътрешната западнокрайска революционна организация "Въртоп" - бореща се след Ньойския диктат от 1919 г. за освобождението на Западните покрайнини и присъединяването им към свободна България и Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО) - бореща се от 1923 г. за освобождението на Северна и Южна Добруджа и присъединяването им към свободна България.